Flexilarm – Varsler tilknyttet sikkerhet og viktige hendelser

Skreddersydd publikumsvarsling

Flexilarm lar bygninger rettet mot publikum få muligheten til å sende ut viktige og kritiske varslinger til de som faktisk befinner seg i bygningen.

Petter Noddeland
Generalsekretær i Norges Døveforbund

For døve og hørselshemmede er det svært viktig å bli inkludert når det gjelder varsling om brannalarm i det offentlige rom. Ved å bruke Flexilarm vil hørselshemmede kunne motta varsling gjennom vibrering og visuell informasjon om faresituasjon dersom vi befinner oss i nærheten av utløst brannalarm. Flexilarm er en godt tiltak for universell utforming av brannvarsling i det offentlige rom

Trenger du også å møte krav til universell utforming i ditt publikumsbygg? Les videre!

...

Enkel administrasjon
via kundepanel

Flexilarms kunder får tilgang til et webbasert grensesnitt for å administrere bygg, sende ut meldinger og se statistikk og historikk på varsling.

Enkle priser, uten skjulte kostnader

Flexilarm tilbyr 4 moduler som kan bestilles separat.

Brannvarsling
399 NOK

pr mnd / bygg

Utløst brannalarm sendes automatisk ut til publikum


Ingen installasjon eller inngrep i bygningen er nødvendig


Nasjonal tjeneste basert på lokasjonsteknologi


Fokus på visuell og taktil varsling


Tilgang til statistikk


Fast pris, uavhengig av antall mottakere og antall alarmer

Publikumsvarsling
399 NOK

pr mnd / bygg

Informer publikum om viktige hendelser


Gir tilgang til Flexilarms web portal


Administrer hvilken bygning varsling skal leveres i


Basert på lokasjonsteknologi


Fast pris. Ingen ekstra kostnad for antall brukere eller utsendte varslinger

Gruppevarsling
990 NOK

pr mnd / konto

Lag dine egne grupper og legg til brukere


Lag varslingstekst, og send ut til grupper


Fast pris, uavhengig av antall grupper, antall mottakere og antall varslinger

Rømingskart
Kontakt

pr mnd / etasje

Flexilarm leverer interaktive rømningskart


For publikum eller for internt bruk


Gir oversikt over rømningsveier, medisinskap, brannslanger med mer


Kan kobles opp mot innendørsposisjonering

Flexilarm appen er gratis for publikum å benytte, og det er ingen kostnader tilknyttet det å motta varsling.

Mobilvarsling

Flexilarm lar bygninger rettet mot publikum få muligheten til å sende ut viktige og kritiske varslinger til de som faktisk befinner seg i bygningen. Flexilarm er en tilleggstjeneste til den lydbaserte brannvarslingen og gir de som trenger det varsling både visuelt og gjennom vibrering.

Behovsdrevet innovasjon

Folkehelseinstituttet opplyser at 14,5 % av landets befolkning er betydelig hørselshemmet. Dette betyr at mange vil ha problemer med å høre den tradisjonelle auditive brannvarslingen, og vil derfor være avhengig av en taktil og optisk varsling. Som et resultat av eldrebølgen vil behovet for en slik løsning i tiden fremover bare øke. Mobiltelefonen er en gjenstand folk flest har med overalt. Hvorfor ikke bruke den som et hjelpemiddel for mottak av brannalarm?

Brukerorganisasjonene Norges Døveforbund og Hørselshemmedes Landsforbund har lenge etterlyst en løsning som inkluderer hørselshemmede på lik linje med hørende når det gjelder brannvarsling i det offentlige rom.

Flexilarm gir publikum varsling på mobiltelefonen. På den måten vil publikum kunne motta varsling optisk / taktilt, i og utenfor bygningen.

Lydbasert brannvarsling har sine begrensninger. Lyden har ikke lik rekkevidde over alt, forstyrrelser vil kunne påvirke lydens rekkevidde og hvordan omgivelsene tolker lyden. Med Flexilarm vil omgivelsene kunne varsles der lyden ikke når. Slike tiltak vil kunne resultere i at omgivelsene er på vakt og vil kunne bistå dersom brannen er et faktum.

Vil du vite mer?

Trenger du mer forklaring, eller har du noen spørsmålet du ikke har fått svar på?

Ring oss

+47 33 52 22 65

Send oss en e-post

hello@flexilarm.com

Registrer ditt bygg

Ved å registrere dine bygninger som er rettet mot publikum, gir du publikum mulighet til å få varsler tilknyttet sikkerhet og viktige hendelser. Har du spørsmål vedrørende oppkobling, ta kontakt med oss på hello@flexilarm.com.

Flexilarm har ingen kompliserte prismodeller – du betaler bare et etableringgebyr og en månedlig abonnementsavgift.