Foto: DSB

Flexilarm har inngått samarbeid med DSB som distributør av "Flyalarmen"

Om samarbeidet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), har inngått et samarbeid med Flexilarm AS om at testing av varslingsanleggene skal distribueres via Flexilarm applikasjonen.

Dette innebærer at sivilforsvarets tester av varslingsanleggene, vil komme opp som lydvarsling, taktil varsling og visuell informasjon med følgende tekst:

"Sivilforsvaret tester sine tyfoner i dag kl 12. Varselet betyr: Viktig melding - søk informasjon. Dette er en øvelse."

Når skjer varslingen?

Andre onsdag i januar og andre onsdag i juni. Begge datoene kl. 12.00

Last ned Flexilarm

Last ned for å få brannvarsling og annen varsling direkte på din telefon.

Last ned for iOS Last ned for Android