Flexilarm – Varsler tilknyttet sikkerhet og viktige hendelser

Testing av "Flyalarmen" i Flexilarm appen

Om tjenesten

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), har gitt Flexilarm tillatelse til å gi informasjon om testing av varslingsanlegget via Flexilarm applikasjonen.

Dette innebærer at sivilforsvarets tester av varslingsanleggene, vil komme opp som lydvarsling, taktil varsling og visuell informasjon med følgende tekst:

"Sivilforsvaret tester sine tyfoner i dag kl 12. Varselet betyr: Viktig melding - søk informasjon. Dette er en øvelse."

Det er Flexilarm AS som eier og forvalter applikasjonen.

Når skjer varslingen?

Andre onsdag i januar og andre onsdag i juni. Begge datoene kl. 12.00

Vil du vite mer?

Trenger du mer forklaring, eller har du noen spørsmålet du ikke har fått svar på?

Ring oss

+47 33 52 22 65

Send oss en e-post

hello@flexilarm.com