Lokasjonsbasert rømningsinformasjon

Om tjenesten

I samarbeid med Universitetet i Sørøst- Norge, Statsbygg og Vestfold Interkommunale Brannvesen har Flexilarm AS, utviklet et system for lokasjonsbaserte kartløsninger til mobiltelefonen.

Tjenesten, som er en forlengelse av FLEXILARM`s «lokasjonsbaserte brannvarsling», er et unikt verktøy for å gi publikum og driftspersonell rømningskart på sine mobiltelefoner.

Ved å benytte seg av tjenesten, vil bygninger som er rettet mot publikum, kunne gi publikum informasjon som:

  • Nødutganger
  • Brannslanger
  • Brannslukningsapparater
  • Medisinskap
  • Samlingssteder i evakueringssituasjoner.

Tjenesten vil også fungere som interne verktøy for driftspersonell, vaktselskaper og utrykning ved å kunne gi mobilbaserte kartløsninger. Eksempler på dette kan være å gi oversikt over brannhydranter, stoppekraner, samlingssteder ved evakuering med mer.

I tillegg kan kartløsningene kobles opp mot FLEXILARMS innendørs posisjoneringssystem. På den måten vil brukerne av tjenesten, kunne bli plassert i kartet, og på den måten få oversikt over nærmeste objekt som for eksempel nødutganger.

Hvordan komme igang?

Det er mulig å skreddersy løsninger for hver enkelt eiendom, slik at eiendom i størst mulig grad får løsninger for internt og offentlig bruk.

Ta kontakt med post@flexilarm.com for mer informasjon om produktet.

Last ned Flexilarm

Last ned for å få brannvarsling og annen varsling direkte på din telefon.

Last ned for iOS Last ned for Android