Flexilarm er en unik tjeneste som varsler om brannalarm i publikumsbygninger direkte på din mobiltelefon.

Mobilvarsling

Med Flexilarm kan bygninger som er rettet mot publikum, varsle alle som befinner seg i umiddelbar nærhet. Flexilarm er en tilleggstjeneste til den lydbaserte brannvarslingen og gir de som trenger det varsling både visuelt og gjennom vibrering.

Behovsdrevet innovasjon

Folkehelseinstituttet opplyser at 14,5 % av landets befolkning er betydelig hørselshemmet. Dette betyr at mange vil ha problemer med å høre den tradisjonelle auditive brannvarslingen, og vil derfor være avhengig av en taktil og optisk varsling. Som et resultat av eldrebølgen vil behovet for en slik løsning i tiden fremover bare øke. Mobiltelefonen er en gjenstand folk flest har med overalt. Hvorfor ikke bruke den som et hjelpemiddel for mottak av brannalarm?

Brukerorganisasjonene Norges Døveforbund og Hørselshemmedes Landsforbund har lenge etterlyst en løsning som inkluderer hørselshemmede på lik linje med hørende når det gjelder brannvarsling i det offentlige rom.

Flexilarm gir publikum varsling på mobiltelefonen. På den måten vil publikum kunne motta varsling optisk / taktilt, i og utenfor bygningen.

Lydbasert brannvarsling har sine begrensninger. Lyden har ikke lik rekkevidde over alt, forstyrrelser vil kunne påvirke lydens rekkevidde og hvordan omgivelsene tolker lyden. Med Flexilarm vil omgivelsene kunne varsles der lyden ikke når. Slike tiltak vil kunne resultere i at omgivelsene er på vakt og vil kunne bistå dersom brannen er et faktum.

Registrer ditt bygg eller kontakt oss

Ved å registrere dine bygninger som er rettet mot publikum, gir du publikum mulighet til å bli varslet om brann. Har du spørsmål vedrørende oppkobling, ta kontakt med oss på hello@flexilarm.com.

Flexilarm har ingen kompliserte prismodeller – du betaler bare et etableringgebyr og en månedlig abonnementsavgift.

Ofte stilte spørsmål

Nei, tjenesten er gratis, og alle kan benytte seg av den.

Tjenesten fungerer på alle nyere iPhone og Android mobiltelefoner, og kan lastes ned på Google Play og App Store.

Flexilarm tjenesten fungerer slik at dersom din mobiltelefons posisjon i brannalarm øyeblikket, befinner seg i bygningens område, vil dette utløse alarm på din mobiltelefon. Dette gjelder brannalarmer fra registrerte bygg i Flexilarms database. Denne oversikten finner du i kartet. Flexilarm kan også gi detaljert informasjon om hvilken del av bygningen varslingen gjelder.

Tjenesten FLEXILARM – lokasjonsbasert brannvarsling, er for alle som ønsker å bli varslet i det offentlige rom om brannalarm. Tjenesten er et supplement til den lydbaserte varslingen. Tjenesten er spesielt utviklet for hørselshemmede, som har behov for taktil og visuell varsling. Flexilarm vil også fungere som et supplement til brannklokken i omgivelser hvor den lydbaserte varslingen ikke er tilstrekkelig.

Nei, applikasjonen tar svært lite av mobiltelefonens batteri.

Brannsentralen i bygningen testes jevnlig, og det utføres vedlikeholdsarbeid. Noen ganger ønsker installatør eller driftsansvarlige å teste alarmoverføring blant annet til 110 sentralen. Testing av alarmoverføring, skjer ofte ved at brannklokkene slås av, altså at det kommer ingen lyd. Dersom installatør eller driftsansvarlig har glemt å slå av Flexilarm, kan dette medføre at du får varsling.

Applikasjonen oppdateres i den resepktive App Store, på lik måte som andre applikasjoner.

Ja, dersom du ikke gjør det, vil ikke applikasjonen fungere optimalt.

Flexilarm applikasjonen varsler med egen alarmlyd, vibrering og gir visuell informasjon som bygningens navn og adresse.

Tjenesten fungerer i hele verden, dersom den aktuelle bygningen er tilkoblet tjenesten.

Ja, enten må datatrafikk må være slått på, eller så må mobiltelefonen være tilkoblet WIFI. Det er ikke krav til at du må være tilkoblet den aktuelle bygningens nettverk.

Oversikt over tilkoblede bygninger finner du i kartet i applikasjonen. I tillegg skal bygningen normalt ha FLEXILARM skilt ved alle hovedinnganger.