Flexilarm – Varsler tilknyttet sikkerhet og viktige hendelser

VILKÅR FOR BRUKERE AV FLEXILARM APPLIKASJONEN

OM APPLIKASJONEN

Flexilarm er en tjeneste som gir deg varsler tilknyttet sikkerhet og viktige hendelser. Tjenesten er gratis å benytte seg av, og kan benyttes av alle som ønsker å motta varsling fra registrerte bygg i Flexilarms database.

I tillegg er Flexilarm distributør av varsling fra sivilforsvarets testing av varslingsanleggene.

Oversikt over registrerte bygninger finnes i applikasjonen og på selskapets nettsider, www.flexilarm.no

LOKASJONSBASERT BRANNVARSLING

Tjenesten «Lokasjonsbasert brannvarsling», gir deg mulighet til å motta varsling om brannalarm fra alle registrerte bygninger i Flexilarms database.

Tjenesten er tilgjengelig for alle som ønsker å bli varslet om brannalarm fra registrerte bygninger, og er et supplement til den auditive varslingen.

Tjenesten er spesielt utviklet for mennesker og for områder som har behov for utvidet varsling, i form av taktil og visuell varsling, som et tillegg til lydbasert varsling.

Tjenesten er lokasjonsbasert, noe som innebærer at dersom det er samsvar mellom din posisjon og bygningens posisjon i alarmøyeblikket, vil dette utløse en «alarm» i din Flexilarm applikasjon. Dette gjelder kun fra registrerte bygg i Flexilarms database.

Oversikt over tilkoblede bygninger finner du i applikasjonen. I tillegg skal bygningen normalt ha Flexilarm skilt ved alle hovedinnganger.

Tjenesten er ment som et supplement, og ikke ment å erstatte den auditive brannvarslingen eller lovpålagte brannverntiltak.

FLYALARMEN

Flexilarm har av Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB), fått tillatelse til å distribuere sivilforsvarets testing av varslingsanleggene. Dette foregår andre onsdag i januar og andre onsdag i juni, begge datoene kl. 12.00.

Dette innebærer at ved testing av varslingsanleggene vil det komme opp lydvarsling, taktil varsling og visuell informasjon med følgende tekst:

"Sivilforsvaret tester sine tyfoner i dag kl 12. Varselet betyr: Viktig melding - søk informasjon. Dette er en øvelse."

BRUK AV TJENESTEN

Tjenesten kan tas i bruk ved å laste ned applikasjonen og gi samtykke til nødvendige tillatelser.

Applikasjonen kan lastes ned gratis på Google Play og i App Store, og er tilgjengelig for iPhone og Android mobiltelefoner, med minimumsversjon Android 9/Pie (SDK 28), og iOS 10.

For å motta varsling i Flexilarm applikasjonen må mobiltelefonen i alarmøyeblikket, ha datatrafikk slått på eller være tilkoblet WIFI. Det er ikke krav til at du må være tilkoblet den aktuelle bygningens nettverk.

Flexilarm applikasjonen varsler med egen alarmlyd, eget vibrasjonsmønster og gir visuell informasjon om hendelsen. Lyd og vibrasjonsvarsling, forutsetter at funksjonene er påslått.

PERSONVERN

Flexilarm samler inn anonymiserte trafikkdata på web til Google Analytics for å kunne optimalisere siden basert på bruk. 

Når det gjelder geoposisjon, som godkjennes ved bruk av applikasjonen, lagrer Flexilarm kun siste posisjon til en enhet. Dette for å kunne sende ut notifikasjoner til de som befinner seg i det aktuelle bygget, i alarmøyeblikket.

Innhentet data kobles ikke opp mot mobiltelefonens identitet. Flexilarm innhenter ingen form for persondata, brukerinformasjon eller telefonnummer tilknyttet deg og din mobiltelefon. Analyseverktøy som for eksempel Google Analytics, brukes ikke i applikasjonen.

Bruker av applikasjonen vil alltid kunne avregistrere seg fra tjenesten ved å slette applikasjonen.

Flexilarm logger tidspunkt for søk etter abonnenter i området etter initiativ fra bygningens brannsentral. Informasjon om brukers lokasjon lagres aldri, informasjonen blir kun brukt til utsendelse av brannvarslingsmelding.

TILGJENGELIGHET

Tjenesten skal normalt være tilgjengelig til alle tider, men det tas forbehold mot nedetid i forbindelse med vedlikehold, både i selve Flexilarm-tjenesten, i lokaliseringstjenesten, hos involverte bygg og alarmselskaper.

Flexilarm tar ikke ansvar for konsekvenser som vil kunne oppstå ved feil i overføring fra kunde til alarmselskap, feil i overføring fra alarmselskap til Flexilarm eller feil i brannsentral.

Flexilarm tar ikke ansvar for konsekvenser som vil kunne oppstå ved manglede oppdateringer av nødvendig funksjonalitet i mobiltelefon, feil bruk av mobiltelefon eller feil bruk av applikasjonen.

Ansvarlig kontaktperson for de gjeldene bygninger er selv ansvarlig for å merke bygningens hovedinnganger med Flexilarm tilsendte emblem. Dette for å informere offentligheten om at tjenesten er installert.

Tjenesten er global og vil fungerer for mobiltelefoner som benytter iOs og Android operativsystemer. Flexilarm er avhengig av at oppgitte informasjon vedr vaktselskap eller alarmovervåkningssentral er operative.

Vil du vite mer?

Trenger du mer forklaring, eller har du noen spørsmålet du ikke har fått svar på?

Ring oss

+47 33 52 22 65

Send oss en e-post

hello@flexilarm.com