Flexilarm – Varsler tilknyttet sikkerhet og viktige hendelser

Hva sier kundene våre?

Vi tilbyr våre varslingstjenester godt spredt i hele Norge, til hoteller, kjøpesentere og andre store publikumsbygg. Her er noe av det kundene våre sier om Flexilarm.

Petter Noddeland
Generalsekretær i Norges Døveforbund

For døve og hørselshemmede er det svært viktig å bli inkludert når det gjelder varsling om brannalarm i det offentlige rom. Ved å bruke Flexilarm vil hørselshemmede kunne motta varsling gjennom vibrering og visuell informasjon om faresituasjon dersom vi befinner oss i nærheten av utløst brannalarm. Flexilarm er en godt tiltak for universell utforming av brannvarsling i det offentlige rom.

Ola Stavnsborg
Sikkerhetssjef i Olav Thon Gruppen

Olav Thon Gruppen benytter Flexilarm systemet på en rekke av sine eiendommer. Vi tar universell utforming og inkludering på alvor, og benytter derfor Flexilarm som et tiltak for å kunne varsle publikum om brannalarm på deres mobiltelefoner. Systemet er enkelt og lett å forholde seg til, da det tar i bruk eksisterende alarmoverføring i bygningen. På den måten unngår man ytterligere installasjoner i bygningsmassen. Selskapet har god support og rask responstid.

Steinar Andressen
Driftsleder USN Vestfold / Statsbygg

USN, Campus Vestfold har benyttet seg av Flexilarm siden 2013. Flexilarm er en unik tjeneste som varsler publikum på sine mobiltelefoner om brannalarm dersom de befinner seg i bygningens område. I tillegg er det et godt tiltak for universell utforming av brannvarsling, slik at også hørselshemmede kan bli varslet om brannalarm. Som første Universitetet i Norge, har USN, Campus Vestfold, vært med på å utvikle interaktiv rømningskart som kan benyttes av publikum, ansatte og som internverktøy.