เป็นบริการพิเศษเพียงหนึ่งเดียวที่ส่งสัญญาณเตือนไฟไหม้จากอาคารสาธารณะโดยตรงไปยังโทรศัพท์มือถือของคุณ

การแจ้งเตือนโทรศัพท์มือถือ

ด้วยระบบFlexilarm เตือนไฟสาธารณะในอาคาร สามารถแจ้งเตือนทุกคนในบริเวณใกล้เคียงสัญญาณเตือนไฟไหม้ Flexilarm สามารถใช้ร่วมกับระบบเตือนภัยด้วยเสียงแบบดั้งเดิมทั้งผ่านการเตือนด้วยภาพควบคู่กับการสั่นเตือนเพื่อช่วยผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

นวัตกรรม

สถาบันสาธารณสุขนอร์เวย์ประมาณการว่า 14.5% ของประชากรมีความบกพร่องทางการได้ยิน ซึ่งหมายความว่าหลายคนจะไม่สามารถได้ยินเสียงเตือนไฟไหม้แบบดั้งเดิมและต้องใช้การเตือนแบบสัมผัส จำนวนประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นของเราจำเป็นต้องมีทางออกในอนาคตสำหรับปัญหานี้ที่เพิ่มขึ้น เกือบทุกคนมีโทรศัพท์มือถือวันนี้ แต่ทำไมไม่ใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อช่วยรับการแจ้งเตือนไฟไหม้ในการแก้ไขปัญหานี้

ทั้งสององค์กรของสมาคมคนหูหนวกนอร์เวย์ ได้เรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาระบบแจ้งเตือนการได้ยินแบบดั้งเดิมมานานซึ่งจะทำให้ผู้ที่มีความบกพร่องในการได้ยินมีความเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไป

Flexilarm ส่งการแจ้งเตือนสู่สาธารณะผ่านโทรศัพท์มือถือ ด้วยวิธีนี้ประชาชนจะได้รับการแจ้งเตือนทั้งภาพและสัมผัสเมื่อพวกเขาอยู่ทั้งในและนอกอาคารหากมีสัญญาณเตือนไฟเกิดขั้น

ระบบการเตือนด้วยเสียง มีข้อจำกัดต่อการได้ยิน สัญญาณเตือนไฟไหม้ที่ใช้เสียง ไม่สามารถทำได้ในสถานะที่จำกัด ซึ่งแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อม ที่มีผลความสามารถในการเดินทางของเสียงและคลื่นเสียง ด้วยความสามารถของระบบ Flexilarm ทุกคนในบริเวณใกล้เคียงจะได้รับแจ้งเตือน ด้วยวิธีนี้ผู้ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันไป จะสามารถรับการแจ้งเตือนและรับการช่วยเหลือได้หากเกิดไฟไหม้

ลงทะเบียนและติดต่อ

คุณสามารถลงทะเบียนข้อมูลอาคารของคุณได้ เพื่อให้ทุกคนที่อยู่อาศัยในอาคารได้รับการแจ้งเตือนภัยในกรณีเกิดเพลิงไหม้ หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับการติดตั้งระบบในอาคารของคุณ สามารถติดต่อเราได้ที่ hello@flexilarm.com.

Flexilarm เป็นระบบเตือนภัยที่ไม่ซับซ้อนในติดตั้ง ขั้นตอนการขอติดตั้ง เพียงคุณสมัครเป็นสมาชิก เพื่อจ่ายรายเดือน และจ่ายค่าติดตั้งแรกเข้าเท่านั้น